Novinky

2021

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2021.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zprávu o řízení státního dluhu.

Aktualizováno

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, zdravotních pojišťoven, státních fondů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zprávu o řízení státního dluhu.