CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2021

Závěrečný účet kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2021 projednal rozpočtový výbor PSP dne 8. 6. 2022. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář