Novinky

Vládní návrh Státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Státní rozpočet
 • Rozpočet
 • Státní závěrečný účet
Aktualizováno 14. 9. 2021 9:00
 • Doplněn odkaz na usnesení vlády.
 • Výměna přílohy C
 • doplnění usnesení č.561

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.

Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Další informace viz především § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

 • B. Ekonomický vývoj a hospodaření sektoru vládních institucí
 • C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu
 • D. Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk
 • E. Zpráva o řízení státního dluhu
 • F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu
 • G. Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu České republiky
 • H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol
 • I. Informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zákona č. 178/2005 Sb.)

Dokumenty ke stažení

 


 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 8. září 2021 a přijal usnesení č. 561
 • Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 26. dubna 2021 a přijala usnesení č. 401.

 

Nejčtenější