Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2018

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Závěrečný účet MF
 • Kapitola 312
 • Ministerstvo financí
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2018.

Závěrečný účet kapitoly 312 – MF za rok 2018 projednal rozpočtový výbor PSP dne 25.6.2019. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2018 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

 • Ministerstvo financí (ústřední orgán MF),
 • Generální finanční ředitelství (GFŘ, resp. Finanční správa ČR resp. orgány finanční správy),
 • Generální ředitelství cel (GŘC, resp. Celní správa ČR),
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
 • Kancelář finančního arbitra (KFA),
 • Finanční analytický úřad (FAÚ).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější