Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Pokladní plnění
 • Státní rozpočet
 • Čtvrtletní
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

 

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2017

 1. Pokladní plnění státního rozpočtu
  1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
   1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2017
   1.2. Rozpočet po změnách
   1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  2. Příjmy státního rozpočtu
   2.1. Příjmy z daní a poplatků
   2.2. Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  3. Výdaje státního rozpočtu
   3.1. Běžné výdaje
   3.2. Kapitálové výdaje
  4. Tabulková část
 2. Zpráva o řízení státního sluhu
  1. Vývoj a stav státního dluhu
   1.1. Vývoj státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí 2017
   1.2. Stav státního dluhu
   1.3. Emise a splátky dluhových instrumentů a realizace zápůjček
  2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  3. Řízení likvidity státní pokladny v 1.-3. čtvrtletí roku 2017
  4. Tabulková příloha
 3. Situační zpráva státní pokladny
 4. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2017

 

Dokumenty ke stažení

 


 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2017 projednal na své 3. schůzi dne 6. prosince 2017 a přijal usnesení č. 25.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2017 projednala dne 23. října 2017 a přijala usnesení č. 743.

Doporučované

Nejčtenější