Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Čtvrtletní
  • Státní rozpočet
  • Pokladní plnění
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření územních rozpočtů

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení


  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 projednal na své 41. schůzi dne 11. května 2016 a přijal usnesení č. 455
  • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 projednala dne 27. dubna 2016 a přijala usnesení č. 357

 

Nejčtenější