Novinky

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2014

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Závěrečný účet MF
  • Kapitola 312
  • Ministerstvo financí
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2014 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu a účetních jednotek:

  • Ministerstvo financí (ústřední orgán MF),
  • Generální finanční ředitelství (GFŘ, resp. Finanční správa ČR resp. územní finanční orgány),
  • Generální ředitelství cel (GŘC, resp. Celní správa),
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
  • Kancelář finančního arbitra (KFA).

Dokument komplet ke stažení

Doporučované

Nejčtenější