Novinky

2013

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2013.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet ČR za rok 2013

  • Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 28.dubna 2014 a přijala usnesení č. 292/2014
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 4. června 2014 a přijal usnesení č. 95/2014
  • Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 13. června 2014 a přijala usnesení č. 318

Vydáno

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2013

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.