CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2013 - 1. čtvrtletí

 • Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
 • Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
 • Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

A. Návrh usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

B. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2013

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

 1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2013
 2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
 3. Příjmy státního rozpočtu
  3.1. Daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
  3.2. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfer
 4. Výdaje státního rozpočtu
  2.1. Příjmy kapitoly Státní dluh
  2.2. Výdaje kapitoly Státní dluh

II. Státní dluh

 1. Vývoj státního dluhu
 2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  2.1. Příjmy kapitoly Státní dluh
  2.2. Výdaje kapitoly Státní dluh
 3. Řízení likvidity státní pokladny

III. Situační zpráva státní pokladny

IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2013

V. Tabulková část

 

Dokumenty ke stažení

 

 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 projednala dne 24. dubna 2013 a přijala usnesení č. 291
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 projednal na své 51.schůzi dne 6.června 2013 a přijal usnesení č. 458/2013

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář