Novinky

2012

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2012.

ilustrace
Typ
subjekt
Období

Vydáno

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2012

  • Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 24.dubna 2013 (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 282/2013
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal na 51. schůzi dne 6. června 2013 (viz. bod č. 4) a přijal usnesení č. 456
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny přijal k Státnímu závěrečnému účtu dne 18. března 2015 usnesení č. 210

Vydáno

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2012 - 1. - 3. čtvrtletí

  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2012 projednal na své 39.schůzi dne 21.listopadu 2012 a přijal usnesení č.351.
  • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2012 projednala dne 17. října 2012 (viz bod č. 9) a přijala usnesení č. 767.

Vydáno

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2012

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2012 projednala na 52. schůzi dne 21. března 2013 (viz bod č. 94) a návrh usnesení nepřijala.
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny tento materiál projednal na 39. schůzi (viz bod č. 3) dne 21. listopadu 2012 a přijal usnesení č. 350.
  • Vláda tento materiál projednala dne 10. října 2012 (viz bod č. 3 ) a přijala usnesení č. 738 .