Novinky

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2010

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Kapitola 396
 • Státní dluh
 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF

Obsah

 • Vývoj státního dluhu
  • Půjčky dluhových instrumentů
  • Splátky jistiny
 • Hodnocení vývoje strategických ukazatelů (cílů) v kapitole Státní dluh
 • Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  • Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 1993 až 2010
  • Příjmy kapitoly Státní dluh
  • Výdaje kapitoly Státní dluh
 • Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2010


Tabulkové přílohy:

 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby
 • Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

 datum zveřejnění: 13.2.2014

Doplňující informace ze Státního závěrečného účtu:

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtovaného hospodaření minulého roku.

Podrobné informace o kapitole 396 – Státní dluh naleznete ve Zprávě o řízení státního dluhu v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010.

Další informace můžete získat z kompletního Státního závěrečného účtu za rok 2010.

Doporučované

Nejčtenější