Novinky

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2009

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Kapitola 396
 • Státní dluh
 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF

Obsah

 • Příjmy kapitoly Státní dluh
 • Výdaje kapitoly Státní dluh
 • Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2009
  • Přehled rozpočtových opatření v kapitole 396 – Státní dluh
   1. Rozpočtové opatření zvyšující závazný ukazatel financování „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv
   2. Rozpočtová opatření ve výdajích kapitoly Státní dluh
 • Splátky jistiny


Tabulkové přílohy:

 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby –výkaz financování schodku státního rozpočtu
 • Tabulka č. 2: Bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby – účetní výstup
 • Tabulka č. 3: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu - výkaz financování schodku státního rozpočtu
 • Tabulka č. 4: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu – účetní výstup
 • Tabulka č. 5: Komentář k rozdílům výkazu financování schodku státního rozpočtu oproti účetním výstupům 

Příloha 

 • Komentář k rozdílům ve výkazech financování schodku státního rozpočtu oproti účetním výstupům v kapitole 396 – Státní dluh


datum zveřejnění: 13.2.2014

Doplňující informace ze Státního závěrečného účtu:

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtovaného hospodaření minulého roku.

Podrobné informace o kapitole 396 – Státní dluh naleznete ve Zprávě o řízení státního dluhu v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009.

Další informace můžete získat z kompletního Státního závěrečného účtu za rok 2009.

Doporučované

Nejčtenější