Novinky

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Návrh rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017

  Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh SR 2018 Návrh SDV 2019 Návrh SDV 2020
Souhrnné ukazatele 
Příjmy celkem 601 215 119 749 938 131 578 443 511 208 436 200 170 225 000
Výdaje celkem 2 775 267 329 2 826 970 962 2 081 703 300 2 336 854 987 2 336 415 014
Specifické ukazatele - příjmy 
Daňové příjmy1) 4 800 000 6 300 000 1 080 000 1 000 000 1 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 596 415 119 743 638 131 577 363 511 207 436 200 169 225 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 354 032 867 301 107 398 287 742 194 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 277 252 95 202 721 71 388 317 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 200 105 000 347 328 012 218 233 000 207 436 200 169 225 000
Specifické ukazatele - výdaje 
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 133 000 12 133 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 743 291 398 2 814 837 962 2 080 703 300 2 333 854 987 2 333 415 014
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 19 842 931 0 0 0 0
Průřezové ukazatele 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 978 013 852 916 887 580 943 039 335 832 547 353 832 547 353
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 332 524 713 311 854 071 320 633 373 283 066 101 283 066 101
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 19 106 758 17 877 472 18 396 294 16 314 996 16 314 996
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 84 732 811 81 300 553 81 024 790 88 485 529 88 485 529
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 870 605 135 814 901 058 838 789 959 727 264 312 727 264 312
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 3 000 000 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000 100 000 450 000 150 000 150 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 421 718 282 301 196 202 338 915 318 51 346 091 51 169 423
v tom: ze státního rozpočtu 67 685 415 48 191 392 51 173 124 51 346 091 51 169 423
  podíl rozpočtu Evropské unie 354 032 867 253 004 810 287 742 194 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 43 033 502 75 302 258 79 762 702 3 742 589 3 727 589
v tom: ze státního rozpočtu 756 250 5 271 158 8 374 385 3 742 589 3 727 589
  podíl prostředků finančních mechanismů 42 277 252 70 031 100 71 388 317 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 003 456 050 753 458 000 488 451 788 845 970 374 843 099 137

 

Doporučované

Nejčtenější