Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2016

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2016.

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - 2016
v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4 777 182 291
Výdaje celkem 19 574 215 274
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 35 480 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589 214 690
v tom: pojistné na důchodové pojištění 523 746 390
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 65 468 300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 152 487 601
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 407 279 996
příjmy z prostředků finančních mechanismů 55 943 405
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 689 264 200
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 10 351 827 360
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 586 381 068
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 5 113 751 191
v tom: sociální dávky 448 701 000
výdaje na činnost celní správy 4 665 050 191
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 479 117 714
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 43 137 941
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 9 932 195 024
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 3 376 946 316
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 148 005 107
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 333 829 085
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 870 522 822
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 6 591 505 064
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 71 150 400
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 105 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 496 040 172
v tom: ze státního rozpočtu 88 760 176
podíl rozpočtu Evropské unie 407 279 996
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 55 990 086
v tom: ze státního rozpočtu 46 681
podíl prostředků finančních mechanismů 55 943 405
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 3 435 466 117

1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Doporučované

Nejčtenější