Novinky

Majetkové účasti

oddělení 5403 - Účetní výkaznictví státu
oddělení 5403 - Účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Rozpočtové rámce
  • Veřejný sektor
  • Vládní sektor
  • Majetek ČR
  • Metodika
  • Statistika
  • Směrnice 2011/85/EU

Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky – dle požadavku odst. 3 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.

Významné majetkové účasti držené S.13

Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky (vyšší než 0,01 % HDP).

Doporučované

Nejčtenější