Novinky

Majetkové účasti

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu
oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Metodika
  • Vládní sektor
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtové rámce
  • Majetek ČR
Aktualizováno 27. 11. 2014

Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky – dle požadavku odst. 3 čl. 14 kap. VI směrnice Rady č. 2011/85/EU.

Metodický popis - Majetkové účasti vládního sektoru

Popis metod, postupů a datových zdrojů použitých při vyčíslení majetkových účastí držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech

 

Významné majetkové účasti držené S.13

Informace o majetkových účastech držených vládním sektorem v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky (vyšší než 0,01 % HDP).

 

 

Doporučované

Nejčtenější