Novinky

MTS Czech Republic

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

 • Sekundární trh
 • Státní dluhopisy
 • Systém MTS
 • Veřejný sektor
 • Benchmarková emise
Aktualizováno 3. 1. 2020
 • Tab. č. 1 - Přidaný sloupec splatnostní koš a přidaná Tab.č. 2 - Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
 • Aktualizace tabulky Benchmarkových emisí – rozhodnutí Výboru MTS CR
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Publikace Annex - Czech Republic - as of 05.06.2014
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS a Publikace Annex - Czech Republic
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS, Publikace General MTS Domestic Market Rules a Annex - Czech Republic
 • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS

Ke dni 1. července 2011 byla technicky implementována elektronická platforma MTS Czech Republic pro sekundární trh korunových státních dluhopisů. Pilotní provoz této platformy byl zahájen dne 11. července 2011 na období do 30. září 2011 a počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011 byl zahájen ostrý provoz spočívající v plnění kotačních povinností  primárních dealerů v souvislosti s podpisem Dohody o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky. Základní principy obchodování na sekundárním trhu prostřednictvím platformy MTS CR jsou definovány Přílohou MTS Czech Republic (Annex - Czech Republic - effective as of 1.3.2019 (.PDF, 467 kB)), která se vztahuje k obecným pravidlům MTS trhů (MTS Cash Domestic Market Rules - effective as of 18.12.2019 (.PDF, 706 kB)).

Obchodní platforma MTS jako nejvíce rozšířená platforma tohoto druhu v Evropě má za cíl zvýšit likviditu a transparentnost na sekundárním trhu českých státních dluhopisů. Platforma MTS zároveň poskytuje reálné ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a tím umožňuje nezpochybnitelné monitorování chování tržních účastníků jako podklad pro následné hodnocení jejich výkonnosti.

Primární dealer je dle Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů povinen být účastníkem a konat jako tvůrce trhu v systému MTS Czech Republic, konat v souladu s příslušnými pravidly trhu, plnit kotační povinnosti a přispívat likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy.

Dealer je pak dle Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů povinen být účastníkem a konat jako aktivní účastník trhu v systému MTS Czech Republic, konat v souladu s příslušnými pravidly trhu a přispívat likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy.

Číslo emise Název emise ISIN Kupon Datum emise Datum splatnosti Splatnostní koš 
Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů na MTS Czech Republic platný od 1. ledna 2020 (Benchmarkové emise)
61. emise ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 3,85 29.11.2010 29.09.2021 A
52. emise ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 4,70 18.06.2007 12.09.2022 A
97. emise ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0,45 25.09.2015 25.10.2023 B
58. emise ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 5,70 25.05.2009 25.05.2024 B
89. emise ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 2,40 17.03.2014 17.09.2025 B
95. emise ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1,00 26.06.2015 26.06.2026 B
100. emise ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 0,25 10.02.2017 10.02.2027 C
78. emise ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 2,50 25.02.2013 25.08.2028 C
105. emise ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 2,75 23.02.2018 23.07.2029 C
94. emise ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 0,95 15.05.2015 15.05.2030 C
103. emise ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 2,00 13.10.2017 13.10.2033 D
49. emise ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 4,20 04.12.2006 04.12.2036 D*

* Minimální kotovaná jmenovitá hodnota 49. emise je 10 mil. Kč.

Splatnostní koše Doba do splatnosti Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
A 1,25 - 3,5 let 50 mil. Kč
B 3,5 - 6,5 let 50 mil. Kč
C 6,5 - 13,5 let 40 mil. Kč
D více než 13,5 let 30 mil. Kč

Doporučované

Nejčtenější