Novinky

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR
  • Státní dluh
  • Jednoletý diskontovaný dluhopis
  • Střednědobý výhled
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2017, konkrétně pak program financování na druhé pololetí. Limity a cíle pro jednotlivé sledované rizikové ukazatele portfolia státního dluhu definované ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 zůstávají v platnosti i v druhém pololetí roku 2017. Aktualizace strategie vychází a je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, vládou schváleným návrhem rozpočtu na rok 2018 včetně střednědobého výhledu do roku 2020, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2016 a Makroekonomickou predikcí České republiky z dubna 2017.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější