Novinky

2013

Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2013.

ilustrace

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30. 6.

  • Ministerstvo financí předkládá k datu 30. června 2013 revizi Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013, která reviduje zejména výši plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády a základní parametry programu financování v roce 2013. Ministerstvo si v rámci Strategie zveřejněné dne 12. 12. 2012 (č.j.: MF–117380/2012/20) explicitně vyhradilo možnost její Revize v případě schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, která nabyla účinnosti k datu 1. ledna 2013. Tato Revize je založena na předpokladu, že výše deficitu státního rozpočtu v roce 2013 nepřekročí a bude se blížit rozpočtované výši 100,0 mld. Kč.

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013

  • Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2014 až 2015, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2014 až 2015, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2012 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2012.