CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30. 6.

Ministerstvo financí předkládá k datu 30. června 2013 revizi Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013, která reviduje zejména výši plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády a základní parametry programu financování v roce 2013. Ministerstvo si v rámci Strategie zveřejněné dne 12. 12. 2012 (č.j.: MF–117380/2012/20) explicitně vyhradilo možnost její Revize v případě schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, která nabyla účinnosti k datu 1. ledna 2013. Tato Revize je založena na předpokladu, že výše deficitu státního rozpočtu v roce 2013 nepřekročí a bude se blížit rozpočtované výši 100,0 mld. Kč.

Dokument ke stažení - revize k datu 30.6.2013

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář