Novinky

2016

Kontrolní akce NKÚ související s řízením státního dluhu a majetku - rok 2016.

ilustrace

Vydáno

Kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu MF, SD, OSFA a VPS za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané MF za tyto kapitoly a účetnictví MF za rok 2015“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od ledna do října 2016 kontrolní akci č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“.