CZ EN

Kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu MF, SD, OSFA a VPS za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané MF za tyto kapitoly a účetnictví MF za rok 2015“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od ledna do října 2016 kontrolní akci č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“.

Cílem kontroly kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“ bylo prověřit postupy Ministerstva financí při sestavování závěrečných účtů jednotlivých rozpočtových kapitol, způsoby vykazování a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu a vedení účetnictví v návaznosti na příslušné právní předpisy. Kontrolovány byly činnosti a skutečnosti, o kterých Ministerstvo financí účtovalo nebo mělo účtovat v průběhu roku 2015, a to se zaměřením na údaje, které se přímo promítají do údajů závěrečných účtů kapitol a tím do státního závěrečného účtu.

Část kontrolních zjištění měla charakter doporučení na změnu legislativy či interní metodiky, další zjištění se týkala minulých období či stávajícího nastavení kontrolních mechanismů. Nejvyšší kontrolní úřad upozornil rovněž na některé nejednoznačnosti, které identifikoval ve vykazování státních finančních aktiv a při jejich zohlednění v účetnictví.

Ministerstvo financí nedostatky uvedené v Kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ č. 16/03 důkladně analyzovalo a přijalo opatření k jejich odstranění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.