Novinky

Oznámení o aukci 22. tranše 63. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámeni
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 22. tranše 63. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR %
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon: VAR %
Poměrný výnos dluhopisu: -11,92 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce: **
max. 3,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 1. dubna 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 1. dubna 2020 do 12:00
nekonkurenční - 2. dubna 2020 do 12:00
Datum vydání tranše: 3. dubna 2020
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější