Novinky

Oznámení o aukci 4. tranše 109. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Euro

Oznámení o aukci 4. tranše 109. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %
ISIN: CZ0001005706
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 20. srpna 2021
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 1 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 165,0 mil. EUR***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 17. července 2019
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 17. července 2019 do 12:00
nekonkurenční - neuskuteční se
Datum vydání tranše: 19. července 2019
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 109. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější