CZ EN

Emisní podmínky 109. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 21 - CZ0001005706

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního eurodluhopisu České republiky, 2019–2021, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 21. 2. 2019 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 21.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 2 000 000 000 EUR (slovy: dvě miliardy eur). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 2 000 000 000 EUR (slovy: dvě miliardy eur).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář