Novinky

Oznámení o aukci 13. tranše 98. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

Oznámení o aukci 13. tranše 98. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
ISIN: CZ0001004717
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 17. července 2019
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
5,0 až 8,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. února 2017
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 22. února 2017 do 12:00
nekonkurenční ***
Datum vydání tranše: 24. února 2017
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

***) Ministerstvo financí ruší u této tranše nekonkurenční část aukce.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 98. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější