CZ EN

Emisní podmínky 98. emise státních dluhopisů ČR, 0,00 %, 19 - CZ0001004717

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2016–2019, 0,00 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 15. 1. 2016 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 2.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 20 000 000 000 Kč (slovy: dvacet miliard korun českých).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář