Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 98. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 1. tranše 98. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
ISIN: CZ0001004717
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 17. července 2019
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 10,0 mld. Kč***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 13. ledna 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 13. ledna 2016 do 12:00
nekonkurenční - 14. ledna 2016 do 12:00
Datum vydání tranše: 15. ledna 2016
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

***) V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 98. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější