Novinky

Oznámení o aukci 7. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení o aukci 7. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2006-2036, 4,20 %*
ISIN: CZ0001001796
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu:: státní dluhopis
Datum splatnosti: 14. prosince 2036
Kupon: 4,20 %
Poměrný výnos dluhopisu: 168,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce::**
0,0 až 2,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 23. dubna 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    23. dubna 2014 do 12:00
  nekonkurenční 24. dubna 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 28. dubna 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu


Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější