Novinky

Oznámení o aukci 20. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení o aukci 20. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR% *
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon: VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 111,23 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
3 až 5 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. ledna 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 22. ledna 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 23. ledna 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 27. ledna 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější