Novinky

Oznámení o aukci 10. tranše 78. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 10. tranše 78. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % 
ISIN: CZ0001003859
Název emitenta: Česká republika jednající prostřednictvím
Ministerstva financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 25. srpna 2028
Kupon: 2,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 159,03 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
2,0 až 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 9. dubna 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 9. dubna 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 10. dubna 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 14. dubna 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 78. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější