Novinky

Oznámení o aukci 4. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SDD
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 4. tranše 49. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2006-2036, 4,20 %*
ISIN: CZ 0001001796
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 4. prosince 2036
Kupon (vyplácen ročně): 4,20 %
Alikvotní úrokový výnos: 78,17 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízená jmenovitá hodnota do
konkurenční části aukce:**
1 až 4 md. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 6. února 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: *** konkurenční    6. února 2013 do 12:00
  nekonkurenční 7. února 2013 do 12:00
Datum vydání tranše: 11. února 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější