Novinky

Oznámení o aukci 14. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 14. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR *
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon: VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 220,73 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 2 až 5 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 6. března 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 6. března 2013 do 12:00
  nekonkurenční - 7. března 2013 do 12:00***
Datum vydání tranše: 11. března 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější