Novinky

Oznámení o aukci 12. tranše 46. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emise dluhopisů
  • Emise
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 12. tranše 46. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2020, 3,75 %*
ISIN: CZ 0001001317
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu:   cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu:   zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 12. září 2020
Kupon: 3,75 %
Alikvotní úrokový výnos: -3,13 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do
konkurenční části aukce:**
1 až 3 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 4. září 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    -  4. září 2013 do 12:00
  nekonkurenční - 5. září 2013 do 12:00
Datum vydání tranše: 9. září 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější