Novinky

Oznámení o aukci 2. tranše 78. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Oznámeni
  • Aukce
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emise
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 2. tranše 78. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % *
ISIN: CZ0001003859
Název emitenta: Česká republika jednající prostřednictvím
Ministerstva financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: cenný papír na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 25. srpna 2028
Kupon: 2,50 %
Alikvotní úrokový výnos: 29,86 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
3 až 5 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 3. dubna 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 3. dubna 2013do 12:00
  nekonkurenční - 4. dubna 2013do 12:00 
Datum vydání tranše: 8. dubna 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 78. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější