Novinky

Oznámení o aukci 5. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 5. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR % *
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 212,18 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Jmenovitá hodnota nabízená do
konkurenčního kola aukce: **
0 – 9 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. února 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    15. února 2012 do 12:00
  nekonkurenční 16. února 2012 2011 do 14:45
Datum vydání tranše: 20. února 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Nabízená jmenovitá hodnota je dohromady za obě aukce, které se konají ve stejný den 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější