Novinky

Kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2013

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Finanční trh
  • Emise
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Emise dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Emisní kalendář
  • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - II. čtvrtletí 2013
Název emise ISIN Číslo
emise/Tranše
Upisovací období *) Datum emise Datum
splatnosti
Původní
doba do
splatnosti
(roky)
Diskontovaný spořicí státní dluhopis ČR, 2013–2014 CZ0001004022 79/1 13.5. – 31.5.2013 12.6.2013 12.12.2014 1,5
Prémiový spořicí státní dluhopis ČR, 2013–2016, FIX % CZ0001003982 80/1 13.5. – 31.5.2013 12.6.2013 12.6.2016 3,0
Kuponový spořicí státní dluhopis ČR, 2013–2018, FIX % CZ0001004014 81/1 13.5. – 31.5.2013 12.6.2013 12.6.2018 5,0
Reinvestiční spořicí státní dluhopis ČR, 2013–2018, FIX % CZ0001004006 82/1 13.5. – 31.5.2013 12.6.2013 12.6.2018 5,0
Proti-inflační spořící státní dluhopis ČR, 2013–2020, CPI % CZ0001003990 83/1 13.5. – 31.5.2013 12.6.2013 12.6.2020 7,0

*) V souladu s emisními podmínkami si emitent vyhrazuje právo ukončit upisovací období k dřívějšímu datu

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013
Další informace o spořicích státních dluhopisech jsou k dispozici na internetové adrese https://www.sporicidluhopisycr.cz

Datum zveřejnění: 13.05.2013

Doporučované

Nejčtenější