Novinky

Základní informace

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Sekundární trh
 • Státní dluhopisy
 • Aukce
 • Primární dealer
 • Primární trh
 • Primární aukce
Aktualizováno 3. 1. 2020

Primární dealer

Primární dealer má výhradní právo užívat titulu Primární dealer českých státních dluhopisů na základě práv a povinností stanovených Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů.

Mezi povinnosti Primárního dealera patří zejména povinnost:

 • účastnit se aukcí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů organizovaných jménem Ministerstva financí Českou národní bankou a nakoupit nejméně 3 % z celkové jmenovité hodnoty střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů prodaných v aukcích ve čtyřech po sobě jdoucích hodnocených obdobích,
 • být tvůrcem sekundárního trhu prostřednictvím určené elektronické obchodní platformy (DETS – Designated Electronic Trading System) s cílem dosáhnout vysoce likvidního sekundárního trhu státních dluhopisů. Vybranou DETS se od 1. října 2011 stala platforma MTS Czech Republic. Na základě rozhodnutí výboru primárních dealerů dne 19. prosince 2019 byla tato platforma prodloužena do 31. prosince 2021.

Primárnímu dealerovi náleží právo:

 • přístupu do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu, jako jsou zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů,
 • využívat zápůjčních facilit střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a účastnit se reverzních repo obchodů (pokud s nimi Ministerstvo financí uzavřelo Global Master Repurchase Agreement, Global Master Securities Lending Agreement nebo Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu),
 • účastnit se zasedání výboru primárních dealerů, které se konají nejméně jednou za pololetí.

Dealer

Dealer má výhradní právo užívat titulu Dealer českých státních dluhopisů na základě práv a povinností stanovených Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů.

Mezi povinnosti Dealera patří zejména:

 • být aktivním účastníkem trhu nejméně na jednom z vybraných DETS a přispívat k likviditě obchodování na sekundárním trhu se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy.

Dealerovi náleží právo:

 • účastnit se konkurenčních částí primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu, jako jsou zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů,
 • využívat zápůjčních facilit střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a účastnit se reverzních repo obchodů (pokud s nimi Ministerstvo financí uzavřelo Global Master Repurchase Agreement, Global Master Securities Lending Agreement nebo Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu).

Doporučované

Nejčtenější