Novinky

2011

Informace Ministerstva financí o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2011.

ilustrace

Vydáno

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2011 do 30. června 2012.