Novinky

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Metodický materiál
  • Auditor
  • Veřejný sektor
  • Přezkoumávání hospodaření

Účelem tohoto standardu je stanovit základní zásady a poskytnout auditorovi vodítka pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření tak, aby mohl vyjádřit názor na předmět přezkoumání ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Doporučované

Nejčtenější