Novinky

Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Dotace
  • Fondy EHP a Norska
  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Centrální harmonizační jednotka

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí uspořádala ve dnech 23. – 24. ledna 2023 odbornou diskusi v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Cílem dvoudenního setkání bylo představení konkrétních záměrů změn v systému řízení a kontroly veřejných financí zvažovaných projektovým týmem Ministerstva financí v návaznosti na výsledky analýz a uskutečněné veřejné konzultace a diskuse jak nad stávající právní úpravou, tak nad jejími možnými změnami.

Diskuse se zúčastnilo celkem 40 účastníků z řad kontrolních orgánů (Nejvyšší kontrolní úřad, Generální finanční ředitelství, Auditní orgán, Odbor kontroly Ministerstva financí, Ministerstvo vnitra) a z řad svazů a asociací sdružujících orgány veřejné správy, kterých se zákon o finanční kontrole dotýká (Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Český institut interních auditorů).

Doporučované

Nejčtenější