Novinky

2007

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2007.

ilustrace
Typ
Téma
Období

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007

Zprávu za rok 2007 projednala vláda dne 14.  května 2008 a přijala usnesení č. 550/2008, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Roční zpráva charakterizuje dosažené výsledky a pokrok v rozvoji finanční kontroly a současně i slabá místa při zajišťování její úlohy v procesu řádné správy a řízení veřejných financí v orgánech státu a územní samosprávě. Zhodnocení provedené ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007 potvrzuje, že ani v minulém roce nebyla ve veřejné správě ještě plně dokončena  implementace zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že v řadě organizací veřejné správy systém finanční kontroly není nastaven přiměřeně a jeho efektivnost a účinnost zaostává za potřebami.