Novinky

2006

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2006.

ilustrace
Typ
Téma
Období

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006

Zprávu za rok 2006 projednala vláda dne 23. května 2007 a přijala usnesení č. 537/2007  , kterým vzala roční zprávu na vědomí a uložila ministrům zabezpečit opatření ke zvýšení účinnosti kontrolních mechanizmů finančního řízení v odpovědnosti řídících a výkonných struktur v organizacích státní správy a zajistit jejich důsledné dodržování.