Novinky

2003

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2003.

ilustrace
Typ
Téma
Období

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2003

Zpráva poskytuje souhrnné informace o přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve státní správě a územní samosprávě. Její součástí jsou doporučení směřující k zajištění dalšího rozvoje finanční kontroly, k posílení řádné správy a řízení orgánů veřejné správy jako významné součásti reformy veřejných financí.

  • Zpráva byla projednána vládou ČR spolu se státním závěrečným účtem České republiky za rok 2003 dne 21. dubna 2004, usnesení vlády č. 373.