Novinky

2002

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2002.

ilustrace
Typ
Téma
Období

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2002

Informace o zavedení a prvních výsledcích fungování systému finanční kontroly ve státní správě a územní samosprávě podle nové právní úpravy včetně návrhu doporučení k zajištění dalšího rozvoje tohoto systému jako významného nástroje při uskutečňování státní finanční politiky. Součástí materiálu jsou i celkové výsledky finanční kontroly za veřejnou správu uvedené v příloze této zprávy.

  • Zpráva byla projednána vládou ČR spolu se státním závěrečným účtem České republiky za rok 2002 dne 23. dubna 2003, usnesení vlády č. 383.