Novinky

Kdo by měl být pověřen jako příkazce operace?

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Zákon o finanční kontrole
  • Řídicí kontrola

Dotaz:

Kdo by měl být pověřen jako příkazce operace? 

Odpověď:

Obecně platí pravidlo, že rozhodovat by měla osoba, která má nejvíce informací. Pokud tedy se v konkrétním útvaru řeší daná agenda, příkazce operace pro tuto pro tuto agendu by měl být vedoucí tohoto útvaru. 

Nejčtenější