Novinky

Je možné v rámci předběžné řídicí kontroly sloučení funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního?

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Zákon o finanční kontrole
  • Řídicí kontrola

Dotaz:

Je možné v rámci předběžné řídicí kontroly sloučení funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního? 

Odpověď:

Pro většinu organizací je sloučení funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního nepřípustné. U organizací, kde se vyskutuje nízká míra nepřiměřených rizik pro oblast hospodaření s veřejnými prostředky je možné sloučit funkci správce rozpočtu a hlavnho účetního. 

Doporučované

Nejčtenější