Novinky

Co mohu kontrolovat u žadatele/příjemce veřejné finanční poopdpory v rámci veřejnosprávní kontroly?

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Zákon o finanční kontrole
  • Veřejnosprávní kontrola

Dotaz:

Co mohu kontrolovat u žadatele/příjemce veřejné finanční poopdpory v rámci veřejnosprávní kontroly?

Odpověď:

V rámci veřejnosprávní kontroly u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory mohu kontrolovat, zda je žadatel způsobilý pro poskytnutí veřejné finanční podpory, nebo zda byly finanční prostředky využity v souladu s podmínkami poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Nejčtenější