Novinky

Program 29823

oddělení 2201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS
oddělení 2201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Vydáno

 • Finanční podpora projektů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • ISPROFIN
 • Státní podpora
Aktualizováno 1. 6. 2023 7:30
 • Aktualizace souboru
 • Zveřejnění informací k výzvě č. 1
 • Zveřejnění výsledků vyhodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 1
 • Publikace odkazu - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zamítnutí žádosti - ZSMS - VPS-232-1-2023

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2023)

Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 z podprogramu 2982320 (.PDF, 134 kB) - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení

Termín předložení žádosti o dotaci: do 3. března 2023.

 

Zveřejnění výsledků vyhodnocení projektů předložených v rámci výzvy VPS-232-1-2023 (Výzva č. 1 pro rok 2023)

Tabulka č. 1: Seznam projektů, které jsou kryty prostředky státního rozpočtu a jsou zařazené k financování v rámci výzvy VPS-232-1-2023 (.XLSX, 14 kB)

Tabulka č. 2: Seznam projektů, které nejsou kryty prostředky státního rozpočtu a nejsou zařazené k financování v rámci výzvy VPS-232-1-2023 (.XLSX, 40 kB)

Tabulka č. 3: Seznam projektů, které byly vyřazené z hodnocení a financování v rámci výzvy VPS-232-1-2023 (.XLSX, 11 kB)

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zamítnutí žádosti - ZSMS - VPS-232-1-2023 - dokument zveřejněný na webu (na úřední desce MF) v termínu od 1.6.2023 do 23.6.2023 (včetně)

 


Dokumentace k Programu 29823:

Doporučované

Nejčtenější