Novinky

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2009

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Politické strany
  • Veřejný sektor
  • Příspěvky na činnost
  • Financování politických stran

Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009

Název politické strany / politického hnutí / koalice příspěvek na činnost
v roce 2009
příspěvek na úhradu volebních nákladů
za volby do Evropského parlamentu
v roce 2009
příspěvky vyplacené
ze státního rozpočtu v roce 2009
celkem
Tabulka č. 1 - Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím vyplacené v roce 2009 celkem
ALTERNATIVA 1 250 000 - 1 250 000
ČSSD 175 700 000 15 843 960 191 543 960
Dělnická strana - 761 040 761 040
Doktoři (za uzdravení společnosti) 1 000 000 - 1 000 000
Evropská demokratická strana - 2 044 560 2 044 560
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 250 000 - 250 000
KDU - ČSL 42 000 000 5 413 530 47 413 530
KSČM 66 100 000 10 037 310 76 137 310
Nestraníci 625 000 - 625 000
NEZÁVISLÍ 900 000 - 900 000
ODS 169 900 000 22 258 380 192 158 380
SNK Evropští demokraté 3 400 000 1 174 980 4 574 980
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 900 000 - 900 000
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 2 650 000 - 2 650 000
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"
(Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA)
- 1 619 520 1 619 520
Starostové pro Liberecký kraj 1 750 000 - 1 750 000
Strana pro otevřenou společnost 1 650 000 - 1 650 000
Strana svobodných občanů - 895 380 895 380
Strana zelených 17 800 000 1 458 630 19 258 630
Suverenita (Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a
politické strany POLITIKA 21)
- 3 015 420 3 015 420
US-DEU 900 000 - 900 000
Věci veřejné - 1 699 080 1 699 080
Volte Pravý Blok www.cibulka.net - 708 360 708 360
Zlínské hnutí nezávislých 500 000 - 500 000
Celkem 487 275 000 66 930 150 554 205 150

Poslední aktualizace: 14.01.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009

 

(podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)

Název politické strany / politického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvky
na činnost
za rok 2009 celkem
příspěvek
za 2. pololetí 2008 *)
příspěvky
vyplacené
v roce 2009 celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet členů zastup.
Krajů
zastupitelé kraje počet členů zastupitelstva
hl. m. Prahy
zastupitelé hl.m.
Prahy
Tabulka č. 2 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 5 1 250 000 0 0 1 250 000 1 250 000
ČSSD 10 000 000 74 66 600 000 29 26 100 000 280 70 000 000 12 3 000 000 175 700 000 175 700 000
Doktoři (za uzdravení společnosti) 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000 250 000
KDU - ČSL 10 000 000 13 11 700 000 7 6 300 000 56 14 000 000 0 0 42 000 000 42 000 000
KSČM 10 000 000 26 23 400 000 3 2 700 000 114 28 500 000 6 1 500 000 66 100 000 66 100 000
Nestraníci 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000 125 000 625 000
NEZÁVISLÍ 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000 900 000
ODS 10 000 000 81 72 900 000 35 31 500 000 180 45 000 000 42 10 500 000 169 900 000 169 900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 1 900 000 6 1 500 000 4 1 000 000 3 400 000 3 400 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000 900 000
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 0 0 0 1 900 000 7 1 750 000 0 0 2 650 000 2 650 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 0 7 1 750 000 0 0 1 750 000 1 750 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 1 900 000 3 750 000 0 0 1 650 000 1 650 000
Strana zelených 10 000 000 6 5 400 000 1 900 000 0 0 6 1 500 000 17 800 000 17 800 000
US-DEU 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000 900 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000 500 000
Celkem 50 000 000 200 180 000 000 81 72 900 000 667 166 750 000 70 17 500 000 487 150 000 125 000 487 275 000

 

 

*) Politickému hnutí Nestraníci byl vyplacen příspěvek na činnost za 2. pololetí 2008 až v roce 2009 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za roky 2006 a 2007 předložené politickým hnutím Nestraníci jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona

Poslední aktualizace: 13.01.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

  • Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
  • Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
  • Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Příspěvky na úhradu volebních nákladů vyplacené za volby do Evropského parlamentu konané na území ČR

(podle ustanovení § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů)

Název politické strany, politického hnutí nebo koalice počet
platných hlasů
% z celkového počtu
platných hlasů
příspěvek na úhradu
volebních nákladů v Kč
Tabulka č. 3 - Příspěvky na úhradu volebních nákladů vyplacené za volby do Evropského parlamentu konané na území ČR - konané ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009
Česká strana sociálně demokratická 528 132 22,38 15 843 960
Dělnická strana 25 368 1,07 761 040
Evropská demokratická strana 68 152 2,88 2 044 560
Komunistická strana Čech a Moravy 334 577 14,18 10 037 310
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 180 451 7,64 5 413 530
Občanská demokratická strana 741 946 31,45 22 258 380
SNK Evropští demokraté 39 166 1,66 1 174 980
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"
(Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA)
53 984 2,28 1 619 520
Strana svobodných občanů 29 846 1,26 895 380
Strana zelených 48 621 2,06 1 458 630
Suverenita (Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21) 100 514 4,26 3 015 420
Věci veřejné 56 636 2,40 1 699 080
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 23 612 1,00 708 360
Celkem 2 231 005 94,52 66 930 150

Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bylo za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč.

Poslední aktualizace: 14.01.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

Doporučované

Nejčtenější